فیلتر ها اعمال شده:
فقط کالا موجود
فرانما
حرفه نویسنده
جامی
تمدن علمی
دهسرا
فاطمه حسین زاده
روبرت صافاریان
شارل پیر بودلر
آلبر کامو
محمود سلطانیه
سوفوکلس
رخشنده نبی زاده نودهی
الهام محمودی
سافو
حامد فولادوند
شعر یونانی - ترجمه شده به فارسی
شعر فارسی - قرن 14 - ترجمه شده از فرانسه
شاعران ایرانی - قرن 14 - سرگذشتنامه
هنر - مقاله ها و خطابه ها
شاعران - سرگذشتنامه
بودلر، شارل پیر، 1867 - 1821م. - نقد و تفسیر
مقاله های فرانسوی - قرن 19
شعر جدید - قرن 14 - مجموعه ها
بیلیتیس، قرن 6ق.م.
مقاله های فرانسوی - قرن 20م.