فیلتر ها اعمال شده:
تمدن علمی
فرانما
دهسرا
جامی
حرفه نویسنده
سافو
الهام محمودی
فاطمه حسین زاده
سوفوکلس
رخشنده نبی زاده نودهی
آلبر کامو
محمود سلطانیه
حامد فولادوند
شارل پیر بودلر
روبرت صافاریان
شعر یونانی - ترجمه شده به فارسی
شعر جدید - قرن 14 - مجموعه ها
شاعران - سرگذشتنامه
بیلیتیس، قرن 6ق.م.
شعر فارسی - قرن 14 - ترجمه شده از فرانسه
شاعران ایرانی - قرن 14 - سرگذشتنامه
س‍وف‍وک‍ل‍س ،‏‫ 496؟ -‏ ‏406؟ ق.م. آنتیگونه - نقد و تفسیر
نمایشنامه یونانی - 496؟ - 406؟ ق.م.
مقاله های فرانسوی - قرن 20م.
پوچی (فلسفه)
بودلر، شارل پیر، 1867 - 1821م. - نقد و تفسیر
هنر - مقاله ها و خطابه ها
مقاله های فرانسوی - قرن 19
فقط کالا موجود