فیلتر ها اعمال شده:
فقط کالا موجود
مدرسان شریف
دانشگاه فردوسی مشهد
مدرسان برتر
مهرپویا مهراس
آییژ
مرز دانش
دانشگاه پیام نور
سنجش
دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران
سیدعلی مرتضوی
دپارتمان مهندسی کشاورزی مدرسان شریف
دپارتمان صنایع غذایی مدرسان شریف
دپارتمان صنایع غذایی مهرپویا مهراس
اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی
رسول پایان
حمیدرضا ضیاء الحق
دپارتمان صنایع غذایی مدرسان شریف
دپارتمان علوم و صنایع غذایی مدرسان برتر
جیمزمانرو جی
مواد غذایی - صنعت و تجارت - آزمون ها و تمرین ها (عالی)
دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها
آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران
مواد غذایی - صنعت و تجارت - راهنمای آموزشی (عالی)
مواد غذایی - صنعت و تجارت
مواد غذایی - تجزیه و آزمایش
مواد غذایی - میکرب شناسی
مواد غذایی - نگهداری
مواد غذایی - ترکیب
دانشگاه ها و مدارس عالی - آزمون ها
نتیجه جستجو
240 کتاب
مرتب سازی براساس:
مرتبط ترین
ارزان ترین
گران ترین
محبوب ترین
جدید ترین