فیلتر ها اعمال شده:
فقط کالا موجود
ققنوس
نیماژ
چشمه
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
نشر نی
هرمس
آوند دانش
شب خیز
حکمت
نشر علم
ویلیام جیمز دورانت
پویان رجایی
جان دیویی
ریچارد ررتی
پاپ هنر
نادر شایگان فر
ریچارد رورتی
فریتیوف کاپرا
پرویز بیانی
سعید متین
فلسفه
فلسفه آمریکایی - قرن 20 م
زیبایی شناسی
پراگماتیسم
فلسفه جدید - قرن 20م.
دیویی، جان، 1859-1952 م. - نقد و تفسیر
هنر پاپ
دیوئی، جان، 1952 - 1859
جنبش عصر جدید
ررتی، ریچارد، 1931 - 2007م.
نتیجه جستجو
49 کتاب
مرتب سازی براساس:
مرتبط ترین
ارزان ترین
گران ترین
محبوب ترین
جدید ترین