فیلتر ها اعمال شده:
کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
کتابدار
تی آرا
دارالفکر
ناقوس
دانش شناس
چاپار
زرنوشت
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
ساکو
اساطیر پارسی
دانشگاه پیام نور
موسسه انتشارات کتاب نشر
ابوالفضل نجاری
داریوش مطلبی
مهتاب تیموری
سعید علیزاده مالک
فائزه فرهودی
وحیده زارع گاوگانی
سیما اسماعیل زاد
حجت الله سلیمانی
پروین نجف پورمقدم
نیکولا دی بلیس
مرتضی بحرانی
مانی صادق
بشیر باقی
داود افتخار
سعیده محمدی
جان باد
عظیمه ستاری
شهناز مسمی پرست
منصوره دمیرچی لو
فاطمه فهیم نیا
حسن اشرفی ریزی
لین سیلیپینی کاناوی
نجلا حریری
رونالدآر پاول
هادی شریف مقدم
ملیحه نیک کار
حمید دلیلی
سعید غفاری
علی بیرانوند
سپیده قلم باز
ثریا ضیائی
رافائل کاپورو
محمد خندان
محمدرضا وصفی
سمیه جعفری
یوسف عابدی
آمنه راه جو
سیف الله اندایش
یاسر فیض الهی
نانسی.ا. فن هوس
محمدکاظم علوی
مهدی شقاقی
ایان کورنلیوس
حسین مختاری معمار
لیندا براب
اکبر مجیدی
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
مهتاب برگ ریزان
اطلاع رسانان - ایران - مصاحبه ها
تاریخ کتاب
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
علوم کتابداری و اطلاع رسانی
کتابداران - ایران - مصاحبه ها
کتابداران ایرانی - مصاحبه ها
کتابداری - ایران
کتابخانه ها
کتابخانه ها - ایران
کتابخانه ها و مراجعان
سواد اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
اطلاع رسانی - جنبه های حقوقی
کتابخانه ها - نوآوری
کتابخانه ها - نوآوری - مدیریت
مهندسی ارزش (کنترل هزینه)
کتابداری مبتنی بر شواهد
تفکر انتقادی
اطلاع رسانی - راهنمای آموزشی (عالی)
اطلاع رسانی - آزمون ها و تمرین ها (عالی)
تکنولوژی اطلاعات - راهنمای آموزشی (عالی)
تکنولوژی اطلاعات - آزمون ها و تمرین ها (عالی)
کتابداری - کنگره ها
اطلاع رسانی - کنگره ها
کتاب سنجی
اطلاع رسانی - روش های آماری
اطلاع رسانی
رسانه های گروهی
ارتباط
کتابداری - فلسفه
اطلاع رسانی - فلسفه
شناخت (فلسفه)
رده بندی علوم
منابع اطلاعاتی - ارزشیابی
منابع اطلاعاتی الکترونیکی - ارزشیابی
اطلاع رسانی - مقاله ها و خطابه ها
کتابداری - مقاله ها و خطابه ها
Library research
راهنمای آموزشی کتاب
کتابداری - تحقیق - روش شناسی
کتابداری - آموزش برنامه ای
خدمات اطلاع رسانی - آموزش برنامه ای
کتابخانه ها - آینده نگری - آموزش برنامه ای
جامعه اطلاعاتی - آموزش برنامه ای
کتابخانه ها - بازاریابی - آموزش برنامه ای
منابع اطلاعاتی - مدیریت - آموزش برنامه ای
رفتار اطلاع یابی - آموزش برنامه ای
اطلاع رسانی - فلسفه - مقاله ها و خطابه ها
اطلاع رسانی - تحقیق - روش شناسی
تحقیق - روش شناسی
نظام های ذخیره و بازیابی اطلاعات
کتابخانه ها - خودکاری
سیاست اطلاعاتی
کتابخانه ها و جامعه
مجموعه سازی (کتابخانه ها)
کتابخانه ها و اینترنت
شبکه های اجتماعی پیوسته
کتابخانه ها و مراجعان - نوآوری
کتابخانه ها - تکنولوژی اطلاعات
کتابداران - ایران - خاطرات
کاربران کتابخانه - ایران - خاطرات
جشنواره ها - ایران - تهران
فقط کالا موجود
نتیجه جستجو
240 کتاب
مرتب سازی براساس:
مرتبط ترین
ارزان ترین
گران ترین
محبوب ترین
جدید ترین