فیلتر ها اعمال شده:
فقط کالا موجود
معین
زبان آکادمیک
مشکی
چامه
افکار
پاتیزه
دوست
میرجلال الدین کزازی
بهروز عزبدفتری
محسن الهامیان
هوشنگ سبقتی
حامد علیاری
علی عبداللهی
محمداسماعیل فلزی
رالف تورک
طاهره ایرانی
سافو
شعر لاتین - ترجمه شده به فارسی
شعر فارسی - قرن 14 - ترجمه شده از لاتین
موسیقی - نظریه - به زبان ساده
شعر یونانی - قرن 20 - ترجمه شده به فارسی
اووید، ۴۳ق.م - ۱۷؟ م - ترجمه شده به فارسی
شعر عاشقانه لاتینی - ترجمه شده به فارسی
شعر آموزنده لاتین - ترجمه شده به فارسی
فلسفه قدیم - شعر
ادبیات تطبیقی - فارسی و لاتین
ادبیات تطبیقی - لاتین و فارسی