فیلتر ها اعمال شده:
فقط کالا موجود
دانشگاه پیام نور
نگاه دانش
نشر کتاب دانشگاهی
راه
مدرسان شریف
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
سازمان مدیریت صنعتی
سازمان سمت
پوران پژوهش
محمدرضا مهرگان
عادل آذر
مازیار زاهدی سرشت
منصور مومنی
نسیم نیکولاس طالب
امیر ایمن پور
غلامرضا جهانشاهلو
بهنوش خطیری
محمدابراهیم محجوب
فردریک هیلیر
تحقیق عملیاتی
تحقیق عملیاتی - آزمون ها و تمرین ها (عالی)
تحقیق عملیاتی - راهنمای آموزشی (عالی)
دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها
آینده پژوهی
تحقیق عملیاتی - مسائل، تمرین ها و غیره (عالی)
تحقیق عملیاتی - آموزش برنامه ای
آموزش از راه دور - ایران
برنامه نویسی خطی
تحقیق عملیاتی - مسائل، تمرینها و غیره
نتیجه جستجو
240 کتاب
مرتب سازی براساس:
مرتبط ترین
ارزان ترین
گران ترین
محبوب ترین
جدید ترین