فیلتر ها اعمال شده:
خسروانی مجد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
جوهر حیات
همارا
کتابدار
مرندیز
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
محمدباقر عسگری
میترا دیلمقانی
محمد ابویی اردکان
فاطمه فهیم نیا
زهرا جاویدی
کبری انصاریان مقدم
تینکر مسی
فروغ رحیمی
پردیس پرتو
ندا زراعت کار
لیلا فرشاد
جوآن گیسک
بث مک نیل
نصرت ریاحی نیا
حمیدرضا جمالی مهموئی
پلیوشکانتی ماهاپاترا
مجتبی کفاشان
ثریا ضیایی
اسدالله آزاد
کاترین گالاچر
لیلا مرتضایی
سیمین بردبار
کتابداران کتابخانه های عمومی - ایران - ارزشیابی - نمونه پژوهی
بهره وری در کتابداری - نمونه پژوهی
کتابخانه های عمومی - ایران - مدیریت - نمونه پژوهی
کتابخانه ها - مدیریت کارمندان و کارکنان
کتابخانه های الکترونیکی - مدیریت
کتابخانه ها - کارکنان - اثر نوآوری
نیروی انسانی - مدیریت
کتابداران کتابخانه های عمومی - ایران - ایلام (استان) - نمونه پژوهی
خلاقیت - نمونه پژوهی
هوش اجتماعی - نمونه پژوهی
کتابخانه ها - مدیریت
تحول سازمانی
کارکنان - سرپرستی
کتابخانه ها - برنامه ریزی
خدمات اطلاع رسانی
فقط کالا موجود