فیلتر ها اعمال شده:
فقط کالا موجود
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
هم پا
مهکامه
ایده نو
دانشگاه محقق اردبیلی
موسسه ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مرکز آموزش مدیریت دولتی
فرهنگ پژوهان دانش
صالحیان
محمودرضا گلشن پژوه
اسماعیل کوثری
عزت ملاابراهیمی
رحمت الله فتاحی
فیروزه میررضوی
سعیدمحمد اللحام
محمدیوسف هدایت
امیرسعید حاجی حسینی
فیروزه میررضوی
داور یوسف پورآذر
کنفرانس ها و کنگره ها - مدیریت
روابط عمومی - مدیریت
کنفرانسها و کنگره ها
سازمان های غیردولتی - راهنماها
کنفرانسها و کنگره ها - ایران
موسسات تحقیقاتی - راهنماها
جلسه - مدیریت
کنفرانسها و کنگره ها - ایران - دستنامه ها
کنفرانس ها و کنگره ها - راهنماها
سخنرانی
نتیجه جستجو
36 کتاب
مرتب سازی براساس:
مرتبط ترین
ارزان ترین
گران ترین
محبوب ترین
جدید ترین