فیلتر ها اعمال شده:
اول و آخر
دیبادخت
دانشگاه علوم انتظامی
آموزشی تالیفی ارشدان
هدف خوارزمی
مجد
میزان
گنجور
جهاد دانشگاهی قزوین
جوهر حیات
ویراست
سمیر
سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات
پژواک عدالت
فوژان
آموزشی و پژوهشی بوعلی
آموزش برتر
امید سخن
اودیسه
شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
بهروز درویش
امیرعلی شاهدوستی
مالکوم پرول
تینا شاهدوستی
احمد براتی
رضا جوادیان
جواد اردستانی محمدی
وحید رنگریز
محسن کریمی
هدیه دمیرچی
اکبر افرا
رضا طجرلو
بهزاد قربانی درآباد
محسن امامی قشلاق
حسینعلی امیری
محمد شفائی نجف آبادی
مصطفی بهزادفر
عارف منادی
حدیقه همایونی افشار
علی نوریان
جواد احمدی
سمیه کاظمی
حسن ثناگو
مهری عشقی صابرپور
یان هونتگه بورت
دانیل فایت
مسعود خاتونی
ریاست جمهوری سازمان برنامه و بودجه کشور
فرشته محمودی ساربانقلی
حسن توکلی نژاد
سیدسینا سادات ابراهیمی
منصوره عمادی
میرجمیل جلیلی
سیده پریسا جلیلی
سهیل شیرازی
اکبر حیدری
زینب رستگاریان چنار
پژمان فیروزی
گروه مدیریت دانش دانا
اداره امور حکومتهای محلی
تصمیم گیری
جلوگیری از آتش سوزیها
حسابداری مدیریت
علوم اجتماعی
علوم اداری و نظامی
مدیریت دولتی
خدمات شهری - ایران - مدیریت
خدمات شهری - مدیریت
شهرداری - ایران
شهرداری - ایران - برنامه ریزی
شهرداری - ایران - برنامه های فرهنگی
مدیریت اموال و امور مالی
مدیریت فرهنگی - ایران
Budgeting
بودجه ریزی - ایران
تامین بهداشت عمومی
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - بودجه
بودجه ریزی - ایران - نمونه پژوهی
شهرداری - ایران - نمونه پژوهی
شهرداری مهاباد
Internal control
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
معاملات دولتی - ایران
معاملات دولتی - ایران - جنبه های اخلاقی
معاملات دولتی - ایران - فساد
معاملات دولتی - قوانین و مقررات - ایران
ایران - مقامات بلندپایه - وضع حقوقی و قوانین
حقوق اداری - ایران
سازمان های دولتی محلی -- قوانین و مقررات -- ایران
صلاحیت حقوقی - ایران
اینترنت در مدیریت دولتی
اینترنت در مدیریت دولتی - ایران
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات - جنبه های اجتماعی
شهرداری - تکنولوژی اطلاعات
توسعه پایدار شهری - ایران - تبریز
شهرداری - ایران - تبریز
عمران شهری - ایران - تبریز
نوسازی شهری - ایران - تبریز
زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسی
قراردادهای عمومی - واژه نامه ها - انگلیسی
مقررات و نظارت بر ساختمانهای دولتی
سازمان
سازمان های دولتی
مدیریت دانش
خانه سازی و کارهای عام المنفعه
خدمات مشتری - کنترل کیفی
زندگی شهری - جنبه های اجتماعی
شهرداری - مشارکت شهروندان
کیفیت زندگی - جنبه های اجتماعی
Information management
بودجه - ایران
درآمد ملی - ایران
ایران - هزینه ها و اعتبارات
ایران - سیاست اقتصادی - آینده نگری
گمرک - ایران - آزمون ها و تمرین ها
گمرک - قوانین و مقررات - ایران - آزمون ها و تمرین ها
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه - آزمون ها
سازمان های دولتی - ارزشیابی
سازمان های دولتی - مدیریت
سازمان های دولتی - ایران - ارزشیابی
سازمان های دولتی - ایران - مدیریت
دموکراسی - ایران
اینترنت - جنبه های سیاسی
جامعه اطلاعاتی - جنبه های سیاسی
قراردادهای عمومی - ایران
ساختمان سازی - ایران - صنعت و تجارت
مهندسی - قراردادها
ساختمان سازی - صنعت و تجارت - قوانین و مقررات - ایران
گردشگری - ایران - استانداردها
هتل ها و مسافرخانه ها - طراحی و ساخت - استانداردها
صنعت مهمانداری - ایران - استانداردها
شهرداری - ایران - برنامه ریزی - نمونه پژوهی
کارگران - ایران - نمونه پژوهی
کارگران - ایران - وضع اجتماعی - نمونه پژوهی
شهرداری - ایران - تهران - مدیریت
خلیل آّبادی، حسن، 1355 -
مدیران شهری - ایران - تهران
شوراهای اسلامی - ایران - تهران (استان)
فقط کالا موجود
نتیجه جستجو
240 کتاب
مرتب سازی براساس:
مرتبط ترین
ارزان ترین
گران ترین
محبوب ترین
جدید ترین