فیلتر ها اعمال شده:
فقط کالا موجود
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
شرکت چاپ و نشر بازرگانی
مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل
سنجش و دانش
جامعه الزهرا (س)
آموزشی تالیفی ارشدان
وزارت راه و ترابری، معاونت آموزش تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل
دانشگاه پیام نور
تجارت بین الملل (وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای گمرک و تجارت)
وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
محسن عباسی ولدی
ایرج زینال زاده
سازمان جهانی گمرک
مرکز آمار ایران
مهراب داراب پور
سازمان طرح تهیه آیین نامه ها
اشرف اشجاری
فاطمه(نیلوفر) مرادی
مهرداد زمانی
سیدجواد پورمقیم
بازرگانی بین المللی
بازرگانی الکترونیکی
علوم اجتماعی
بازرگانی، ارتباطات، و حمل و نقل
ماهواره ها - ایران - جنبه های اجتماعی
زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسی
سازمان جهانی تجارت
صادرات و واردات
حمل و نقل دریایی
مهندسی ترافیک
نتیجه جستجو
240 کتاب
مرتب سازی براساس:
مرتبط ترین
ارزان ترین
گران ترین
محبوب ترین
جدید ترین