فیلتر ها اعمال شده:
فقط کالا موجود
شرکت چاپ و نشر بازرگانی
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تجارت بین الملل (وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای گمرک و تجارت)
نشر نی
گنج دانش
دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
سنجش و دانش
دانشگاه پیام نور
مجد
صاحب اثر
ایرج زینال زاده
سازمان جهانی گمرک
مهرداد زمانی
سیدجواد پورمقیم
مهراب داراب پور
فاطمه(نیلوفر) مرادی
موسسه مطالعات و پژوهشهای گمرک و تجارت
فریده ابراهیمی میانرودی
محمد داراب پور
اشرف اشجاری
بازرگانی بین المللی
سازمان جهانی تجارت
سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا
کالاها - رده بندی
صادرات و واردات
اقتصاد بین الملل
حقوق تجارت
سیاست بازرگانی - ایران
بازرگانی بین المللی - ایران
سیاست بازرگانی
نتیجه جستجو
240 کتاب
مرتب سازی براساس:
مرتبط ترین
ارزان ترین
گران ترین
محبوب ترین
جدید ترین